Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dataansvarlig

Børnenes Motorikklub ApS

Højgårdsvænget 13

8600 Silkeborg

CVR-nr.: 36706457

Telefon: 2721 1226

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger på alle som har tilmeldt sig Børnenes Motorikklub. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne give brugeradgang på vores hjemmesider og udsende relevant motorikinspiration og lign.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx navn, alder, adresse og telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Informationerne indhentes via eksternt system for udsendelse af medlemsinformation/motorikhilsener. Her er ligeledes indgået en GDPR aftale for beskyttelse af dine data.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi har om dig har du selv givet os i forbindelse med indmeldelse.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til dit medlemskab.

Hvis du melder dig ud af motorikklubben, så sletter vi dine oplysninger efter 2 år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ved log-in på motorikklubben.dk og motorikbutikken.dk er det muligt for dig at se de fleste af de oplysninger som vi har registreret om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette er aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af motorikklubbens medlemsydelser.

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindrer dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Kontakt Børnenes Motorikklub​

Højgårdsvænget 13

8600 Silkeborg​

Telefon: 27 21 12 26​

E-mail: info@motorikklubben.dk

CVR: 36706457

vores privatlivspolitik

Hvem er vi​

​​Børnenes Motorikklub består af Helle, Tonni og Søren der tilsammen har over 30 års erfaring med motorik og indlæring. 

Da en god grundmotorik er essentiel for bevægeglæde, sociale kompetencer og indlæringsparathed, ​ er vi klar til at hjælpe jer og jeres børn med at få en masse glade stunder sammen, så der er basis for, at de kan få leget, tumlet og bevæget sig til en glad og aktiv opvækst.

se månedens motorikhilsen